מחירון יוגה

 ניסיון>>> 30 ש"ח (ללא עלות בקניית כרטיסיה)

 

 בודד>>> 60 ש"ח

 

כרטיסיה קטנה (5 שיעורים, בתוקף ל 3 חודשים)

>>> 250 ש"ח

כרטיסיה גדולה (10 שיעורים, בתוקף ל 5 חודשים)

>>> 450 ש"ח

חופשי חודשי (שיעורי יוגה בלבד)>>> 300 ש"ח

באהבה

מנטרה- סדנאות האמנים-  עין כרמל  050-5412089

  © 2021 Dana Hadar Moratt