YogaPom.gif

 

מהלך תרגול 

שיעור קונדליני יוגה אורך בדרך כלל 75-90 דקות, וכולל תרגול פיזי, הרפיה ומדיטציה.

מומלץ לתרגל בבגדים נוחים מכותנה טבעית ולהימנע ממזון ואלכוהול שעתיים קודם לכן. 

התרגול מתחיל ב Tune in , שמטרתו התכווננות פנימה-  מעבר מחיי היום יום, האירועים והמחשבות שאופפים אותנו טרם התרגול אל תוך תרגול עמוק, מרגיע ומשחרר.

נעשה זאת דרך המנטרה-

Ong Namo Guru Dev Namo

פירוש המנטרה- אני מתחבר לאינסוף, אני מכיר ומצדיע למורה הפנימי

המוביל אותי מחושך לאור (פירוש המילה גורו הוא מחושך לאור. גו- חושך, רו- אור)

נחזור על המנטרה 3 פעמים.

לאחר מכן נאמר מנטרה נוספת 3 פעמים, המנקה את ענני הספק ופותחת אותנו להכוונה והגנה:

Ad gurey nameh, jugaad gurey nameh

Sat gurey nameh, Siri guroo dayv-ay nameh

התרגול נערך בעיניים עצומות ואלא אם מצוין אחרת הנשימות כולן- שאיפות ונשיפות מהאף בלבד.

במידה ומתרגלים קרייה תתקיים לאחריה הרפיה של 11 דקות בדרך כלל.

ניתן לתרגל מדיטציה בפני עצמה או לאחר תרגול הקרייה.

 

השיעור נחתם בשיר ומנטרה:

May the long time sun shine upon you

All love surround you

And the pure light within you

Guide your way on

Sat Nam

נחזור על המנטרה 3 פעמים. משמעותה: אמת, זהות (הזהות שלי אמת).

אמירת המנטרה בסוף השיעור תורמת לסגירת התרגול ויציאה מחודשת אל העולם