floor1.jpg

סדרת 7 הצ'קרות

סדרת שיעורי קונדליני יוגה ומדיטציה להעמקת התרגול והאיזון הפיזי, נפשי רוחני בחיינו. בכל שיעור נתמקד בצ'קרה אחרת, נלמד את ה סודות הקשורים אליה, נתרגל סט ומדיטציה מיוחדים כדי להמריץ ולעורר את הגלגל האנרגטי. לעתים יעסקו שני שיעורים באותה צ'קרה להעמקה. מתחילים בצ'קרה הראשונה, צ'קרת הבסיס...מולהדרה.  הסדרה תחל ביום ראשון 18/4/2021 ובכל שבוע יוקדשו כל השיעורים לאותה הצ'קרה. 

סאט נאם ואיזון נעים~

  • Wix Facebook page