Be a lighthouse - Yogi Bhajan

chakras.jpg

סדרת 7 הצ'קרות

סדרת שיעורי קונדליני יוגה ומדיטציה להעמקת התרגול והאיזון הפיזי, נפשי רוחני בחיינו.

בכל שיעור נתמקד בצ'קרה אחרת, נלמד את

הסודות הקשורים אליה, נתרגל סט ומדיטציה מיוחדים כדי להמריץ ולעורר את הגלגל האנרגטי. לעתים יעסקו שני שיעורים באותה צ'קרה להעמקה. מתחילים בצ'קרה הראשונה,

צ'קרת הבסיס...מולהדרה. 

הסדרה תחל ביום ראשון 18/4/2021

ובכל שבוע יוקדשו כל השיעורים

לאותה הצ'קרה. 

סאט נאם ואיזון נעים ~

shuniya flyer.png